Tutkimusta opiskelijoiden asumisesta

 SOA teettää ja toteuttaa tutkimuksia opiskelijoiden asumisesta ja opiskelija-asumisesta. SOAn teettämät tai toteuttamat tutkimukset löytyvät tältä sivulta.


Asuminen yhteisöllisesti tai yhdessä ja yleisen asumistuen vaikutukset

Soluasuntojen laskeva kysyntä ja yleisen asumistuen vaikutukset opiskelijoiden asumistoiveisiin ovat herättäneet paljon keskustelua julkisuudessa. SOAn julkaisema ja tuoreisiin tutkimustuloksiin ja kyselyaineistoihin perustuva raportti mahdollistaa aiempaa monipuolisemman paneutumisen opiskelijoiden asuntokysynnän vaikuttimiin.

Opiskelijoiden asumispolut Suomessa

Julkisesta keskustelusta välittyy yksinkertaistava kuva opiskelijoiden asumisesta. Jotta opiskelijoiden monenkirjavia asumisvalintoja voitaisiin ymmärtää paremmin, SOA tuki opiskelijoiden asumispolkuja Suomessa käsittelevää diplomityötä.

Uuden esteettömyysasetuksen soveltaminen opiskelija- ja nuorisoasuntojen kylpyhuoneiden rakentamisessa

Esteettömyysmääräykset muuttuivat vuoden 2018 alusta, minkä jälkeen vain viiteen prosenttiin opiskelija- ja nuorisoasunnoista on tehtävä esteetön kylpyhuone. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija Helena Lukkarinen teki rakennusarkkitehdin opinnäytetyönsä uuden esteettömyysasetuksen mukaisten kylpyhuoneiden suunnittelusta.